Skład Chemiczny Różnych

Środowisk

Strona Główna

Geografia

 

Układ Słoneczny Ziemia Jako Całość Skorupa Ziemska
Wodór H 73,4 Żelazo Fe 32,07 Tlen O 46,1
Hel He 23,7 Tlen O 30,12 Krzem Si 28,2
Tlen O 0,87 Krzem Si 15,12 Glin Al 8,23
Węgiel C 0,39 Magnez Mg 13,90 Żelazo Fe 5,63
Neon Ne 0,206 Siarka S 2,92 Wapń Ca 4,15
Żelazo Fe 0,136 Nikiel Ni 1,82 Sód Na 2,36
Azot N 0,087 Wapń Ca 1,54 Magnez Mg 2,33
Krzem Si 0,0761 Glin Al 1,41 Potas K 2,09
Magnez Mg 0,0705 Chrom Cr 0,49 Tytan Ti 0,56
Siarka S 0,0448 Fosfor P 0,19 Wodór H 0,14
Argon Ar 0,0113 Sód Na 0,12 Fosfor P 0,105
Nikiel Ni 0,0078 Tytan Ti 0,08 Magnez Mn 0,095
Reszta - 0,023 Reszta - 0,30 Reszta - 0,01